Outsourcing
service

RekrutteringRekruttering

Vi finder udviklere baseret på Jeres specifikke behov.

Med baggrund i en behovsafdækning afsøger vi markedet og laver eventuelt aktiv headhunting, hvorefter vi screener kandidaterne før vi sender deres CV til Jer. Dette gør, at vi ikke spilder Jeres tid.

Det er essentielt for os, at I har det sidste ord i forbindelse med ansættelse af nye kollegaer. Dermed ikke sagt, at vi ikke tager ansvar. Vi ansætter vores nye kollegaer i fællesskab.

Rekruttering

 • Afklaring af udviklernes profil
  • Behovsafdækning
  • Vi lærer Jer at kende, Jeres kultur og de opgaver som teamet skal arbejde med
  • Det er for os helt centralt, at der er et godt match mellem Jer og Jeres nye team
 • Søgning og screening
  • Vi finder kvalificerede kandidater og screener dem
  • Vi præsenter relevante kandidater for Jer, og I udvælger hvem I vil have til interview
 • Interview
  • Sammen interviewer vi kandidaterne
 • Beslutning
  • Sammen sammensætter vi teamet

IntegrationIntegration

Vi har en erkendelse af, at for at få det optimale ud af samarbejdet er den første periode helt central. Det er her, fundamentet for det fremtidige samarbejde opbygges.

Det er også i den første tid, at de nye kollegaer skal opnå ny domæneviden og lære Jeres produkter og processer at kende.

Derfor vil vi følge Jeres team tæt i den første periode. Det betyder, at vi vil deltage aktivt i den daglige kommunikation så længe det giver mening.

Integration

 • Kundeintroduktion
  • Vi deltager i introduktionen af Jer
 • Videns overdragelse
  • Sammen sikrer vi at teamet får den fornødne viden om Jeres organisation og produkter
 • Teambuilding
  • Vi arrangerer i samarbejde med Jer forskellige teambuildings events

FaciliteringFacilitering

Med 15 års erfaring inden for it branchen og 4 års erfaring med at arbejde på distancen er det Allans klare holdning, at et hvert team der arbejder distribueret, skal drives efter de agile processer. Om det er Scrum, Kanban eller en afart, er i den forbindelse ikke så vigtig. Det essentielle er den kommunikation, der foregår mellem teammedlemmerne i Danmark og Ukraine.

Vi hjælper med at facilitere kommunikationen, vi sikrer, at teamet har optimale kommunikationsværktøjer stillet til rådighed. Samtidig med at teamet er tilgængelig hele dagen via Skype og eventuelt IP telefoni.

Facilitering

 • Løbende monitorering af situationen i teamet
  • Vi er Jeres øjne og ører
 • Løbende optimering af processer
  • Vi snakker løbende, om der er ting der kan optimeres
 • Løbende opfølgning
  • Vi kommunikerer løbende for at sikre, at vi har en fælles forståelse for situationen i teamet
 • Løbende HR
  • Vi afholder MUS samtaler – i samarbejde med Jer
  • Vi registrerer fravær og ferie
 • Intern firmabranding
  • Vi anbefaler, at I kommer med Jeres banner, kopper, kuglepenne eller hvad I har, for at sikre at teamet føler sig som en del af Jeres organisation
 • Drift af kontor
  • Vi tager os af den daglige drift af kontoret med alt fra at sikre, at der er kaffe, at de har en arbejdsplads, til at de får en kontrakt