Værdier

Vi mener, at alle fortjener at blive behandlet ordentligt. Det gælder vores kunder, samarbejdspartner såvel som vores kollegaer.
Værdier
Vi tror på, at åben og ærlig kommunikation er essentielt for at skabe grundlaget for effektivt, frugtbart og langsigtet samarbejde. Derfor arbejder vi hver dag aktivt for at sikre effektive og åbne kommunikationskanaler.

Vores værdier danner grundlaget for, at vi er en attraktiv samarbejdspartner såvel som en attraktiv arbejdsplads.

Vores værdier

Tillid

 • Vi tror på, at vi vil hinanden det bedste
 • Vi har tillid til hinanden i forhold til opgavens løsning, og at aftaler overholdes

Åbenhed

 • Der er plads til forskellighed, og vi accepterer hinandens meninger og livsholdninger
 • Vi viser åbenhed i situationen, og er ærlige

Respekt

 • Vi respekterer hinanden, for dem vi er

Nærhed

 • Vi er til stede i ”nuet” og prioriterer nærværet
 • Vi er lyttende, deltagende og opmærksomme over for andre

Udviklere i Ukraine minder meget om udviklere i Danmark, derfor sikrer vi – i samarbejde med Jer – at vores fælles kollegaer

 • har gode arbejdsforhold
 • har interessante arbejdsopgaver
 • arbejder i godt arbejdsmiljø
 • har mulighed for at modtage ny viden og erfaring – professionel udvikling
 • bliver anerkendt for hårdt arbejde
 • udvikler noget, der betyder noget

Samtidig med at de får en konkurrencemæssig lønpakke.

Dette gør, at vi har højt kvalificerede kollegaer, kollegaer der sætter en ære i, at deres arbejde er af højeste kvalitet, og at de yder den bedste og mest dedikerede service til vores kunder.